دکتر سید اسماعیل حسن پور آونجی

مرتبه علمی : استاد

سمت : عضو هیات علمی گروه جراحی پلاستیک و ترمیمی ومعاون آموزشی مرکز پزشکی آموزشی درمانی 15 خرداد

cv فارسی

cv  انگلیسی

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست