دکتر سید مهدی موسوی زاده

رتبه علمی : دانشیار

سمت : عضو هیئت علمی  گروه جراحی پلاستیک و ترمیمی  و معاون درمان مرکز  پزشکی آموزشی  درمانی 15 خرداد

رئیس  بخش  جراحی فک و صورت و عضو هیات علمی گروه جراحی پلاستیک و ترمیمی

cv  فارسی

cv  انگلیسی

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست