دکتر عبدالجلیل کلانترهرمزی

 مرتبه علمی : استاد

سمت : مدیر گروه جراحی پلاستیک و ترمیمی و رئیس واحد توسعه تحقیقات بالینی مرکز  15 خرداد

 

cv  فارسی

cv  انگلیسی

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست