دکتر عبدالرضا روئین تن

رتبه علمی : استادیار

سرپرست بخش اورژانس مرکز پزشکی آموزشی درمانی 15 خرداد و عضو هیئت علمی گروه جراحی پلاستیک وترمیمی

cv  فارسی

 cv  انگلیسی

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست