دکتر مسعود یاوری

رتبه علمی : استاد 

رئیس مرکز پزشکی آموزشی درمانی 15 خرداد و رئیس  بخش  جراحی دست و میکروسکوپی وترمیمی

cv  فارسی

cv  انگلیسی

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست